En sång om den fiffiga klimatlösningen Avgift och utdelning. Se klimatsvaret.se

1 Man tar en liten, liten avgift på alla CO2-utsläpp
Och den får sakta, sakta öka, men på ett förutsägbart sätt
Och sen så samlas alla pengar in på ett konto någonstans
Och delas ut igen var månad till alla lika i ett land
 
Det kallas avgift och utdelning
Ett fiffigt nytt system
Avgift och utdelning
som löser vårt klimatproblem
 
2 Så låt fossilbolag få pröjsa för varje kolatom som säljs
Och kompensera sig med priser som alla vet vart år då höjs
Men för att det ska accepteras och röstas genom varje val
Betalas allt var månad åter i lika delar till envar
 
Det kallas avgift och utdelning
För tillräcklig effekt
Avgift och utdelning
Så utred gärna det direkt
 
3 Så fort som oljan börjar handlas läggs det en avgift på den där
Tillräckligt hög för att förhindra att vi får kolfylld atmosfär
För alla grejer blir snart dyra om de beror av nåt fossilt
Men du och jag får hjälp att byta till bättre bostad, biff och bil.
 
Det kallas avgift och utdelning
Idén är härmed väckt!
Avgift och utdelning
Kan Sverige bli pilotprojekt
 
4 Så ta och lägg en liten avgift på varje ton av koldioxid
Och låt den sedan stadigt öka så världen ändrar sig i tid
Men alla pengar går tillbaka i lika del till var och en
som handlar mer och mer fossilfritt! Rädda klimat med marknaden!
 
Det kallas avgift och utdelning
Ett fiffigt nytt system
Avgift och utdelning
som löser vårt klimatproblem