Ute efter livemusik?

Ring och hör, så kan vi kanske komma överens om något. Jag kommer gärna tillsammans med min kompanjon sedan länge Magnus Apelqvist. Skriv till trendenvander@apelqvist.net

Vi gör mest specialanpassade program kring natur, miljö, livsåskådning. Men också rena musikprogram. Gärna i våra hemtrakter kring Jönköping.

Telefon 0762-963707