(Musik: Lars Hollmer)

När natten vill va’ dag
då somnar aldrig jag
Jag sitter stilla vid mitt fönster
Hör trastens melodi:
Mer djupt kan inget bli
Ej större kunskap kan jag nå

För allt hänger ihop med fina band
och allt har fått sin form av samma hand
men mönstret kan va’ svårt att se ibland
som budskapet som skrivs i sand

För livet verkar splittrat, förlorat och farligt
och mycket verkar märkligt och helt oförklarligt
men där finns också lagom, underbara lagom
och sida vid sida kärlek och hat.

När natten vill va’ dag
då somnar aldrig jag
Jag sitter stilla vid mitt fönster
hör trastens måleri:
Mer djupt kan inget bli
Ej större kunskap kan jag nå

För livet har sitt hem på denna jord
där poler byter plats från syd till nord
där kontinenter dansar långsam vals
Du, förstår du varför, alls?

Och människor de kämpar och äter och dricker
Civilisationerna kommer och sticker
Hur ser dagen ut då, den yttersta, sista,
då kampen är slut mellan satan och gud?

När natten vill va’ dag
då somnar aldrig jag
Jag sitter stilla vid mitt fönster.
Hör trastens liturgi:
mer djupt kan inget bli
ej större kunskap kan jag nå.

Ladilidilidi…