(Text: Birgitta Onsell)

Du är släkt med stjärnor och nattviol
släkt med havet och vinden
du är släkt med värmen och vårens sol
släkt med lärkan och linden

Du är släkt med gudar och himlens hus
släkt med alla på jorden
Du är släkt med rymder och fjärran ljus
Se, så är skapelsen vorden.

Du är släkt med björnen och lamm och lo
släkt med myran och ljungen
du är släkt med dalen och fjäll och mo
släkt med vildfågelungen

Du är släkt med gudar och himlens hus…