Om mina får får beta på vår äng
får de det gott och jag, jag får en peng

Om mina får får beta på vår äng
får de det gott och jag, jag får en peng

Rätt för mig och rätt för dig
men det är fel, fel, fel, fel, fel för oss.
Rätt för mig och rätt för dig
men det blir fel och det är allmänningens tragedi

Havet skänker mig min egen fisk
Som jag får plocka upp på egen risk

Och även jag får slänga ut min trål
Och landa torsk och flundra, sill och ål

Gôtt för mig och gôtt för dig
men den tar slut, slut, slut, slut, slut för oss.
Gôtt för mig och gôtt för dig
men den tar slut och det är allmänningens tragedi

En stormarknad i Jönköping är bra
Det kommer folk och handlar här hos oss

Men samma sak vill Nässjö också ha
Och småbutiker blir ej kvar förstås

Bra för mig och bra för dig
men det är kass, kass, kass, kass, kass för oss

Bra för mig och bra för dig
men det blir kass och det är allmänningens tragedi

Så vad gör vi åt den, allmänningens tragedi?           Vad är då bra för alla?
Öppenhet                                                                                      Det är ju bra för alla

Medvetenhet                                                                               Det är ju bra för alla

Gemensamma regler                                                               Det är ju bra för alla

som vi själva gjort                                                                     Det är ju bra för alla

Bra för oss är bra för mig                                                       Så vad är då problemet?

Men bra för mig är kanske kass för oss                          Tänkte inte på det du

Tack, Ellinor Ostrom!                                                               Du såg hela problemet!

Gemensamt luft, gemensamt hav                                      De är ju bra för alla

Älgbestånd att dela på                                                              De måste gå och knalla

En atmosfär, en hydrosfär                                                     som måste hållas kalla

En biosfär, en litosfär                                                               Med dom vi stå och falla, alla

                                                                                                                         Vad är då bra för alla?
                                                                                                                         Vad är då bra för alla?