Inget kan ske utan att något
hos energin förstörs
Inget kan hända utan att nånting nånstans
förstörs hos vår kära energi

Men precis här på Jordens yta,
Just här byggs ordning upp
så att materien självorganiserar sig och
liv finns! Tack kära exergi!