Tänk en stund på Hjärtat (bräckligt)
Kroppen Tellus Livet
Ägget Kärlek Framtidstron
Så lätt de går sönder

Tänk på ängen (bräcklig)
Eken Almen Grodan
Storken Träsket Framtidstron
Så lätt de går sönder

Mikrometertunn vävnad i hjärtats segelklaffar håller mig i livet.
Sju miljarder av vår sort på sandkornet i rymden håller solen liv i

Tänk en stund: Sekunden (bräcklig)
Minuten Dagen Året
Seklet Millenniet Framtidstron
Så lätt de går sönder

Självorganiserade mönster väljs av gamla evolutionen, sätter sig på tummen
Själv är jag tämligen ömtålig, men ihop är vi som lever rätt starka
Men vad vi tål vet ingen

Tänk en stund på tonen (bräcklig)
Klangen Sången Vänskap
Börsen FN Framtidstron
Så lätt de går sönder

Tänk  på Hjärtat
Kroppen Tellus Livet