Hur länge har vi olja?  När kommer toppen?
Hur länge har vi kol i jordakroppen?
Nu nappar ingen kolja vid havets botten
Det verkar slut på ål! Ingen har fått den.
Vad gör vi?  Vänder blicken mot Fantomen?
Vad gör vi? Jag vet!  Frågar ekonomen!

Ingen resurs i naturen har nå’nsin ta’t slut.
(Stenåldern tog inte slut av stenbrist!)
Uppstår det brist ökar ju priset!
(Välstånd skapas ur kreativitet!)
Vips, blir det lönsamt med nya metoder
(Vi står på våra förfäders axlar. Freeriders!)
Och välstånd kan skapas med hjälp av teknik

Hur länge har vi olja?  När kommer toppen?
Hur länge har vi kol i jordakroppen?
Nu nappar ingen kolja vid havets botten
Det verkar slut på ål! Ingen har fått den.
Vad gör vi? Måste ut ur detta klister!
Vad gör vi? Jag vet!  Frågar vår minister!

Utbildning är ganska dyrt. Ingen vill ha mer skatter.
(…och vi höjer bensinskatten med 25 öre)
Och det är ganska impopulärt med regler och lagar.
(Barnen måste få ha kvar sina köttbullar)
Vad mer kan jag stödja som väljarna gillar?
(Trafiken ökar, men med nya bränslen kan bilen fortsätta...)
Det finns bara en väg och den är: Teknik

Ja, tekniken blir alltid vårt största hopp
Vi kan klura o skissa och bygga
Ändå är det som del i naturens kropp
vi blir riktigt lugna och trygga

Hur länge har vi olja?  När kommer toppen?
Hur länge har vi kol i jordakroppen?
Nu nappar ingen kolja vid havets botten
Det verkar slut på ål! Ingen har fått den.
Klimatkris! Jag tappar sugen liksom hågen!
Nu är det dags och gå till psykologen!

Först blir du chockad, sen vill du förneka
(men vintern var ju jättekall)
Sen vill du fly, börjar snart källsortera
(om alla gör lite så händer mycket)
Så blir du deppad, men kan acceptera.
(Tänk om…? Tänk om!)
Och börjar agera. Och du och de blir vi.

Hur länge har vi olja?  När kommer toppen?
Hur länge har vi kol i jordakroppen?
Nu nappar ingen kolja vid havets botten
Det verkar slut på ål! Ingen har fått den.
En framtid utan skräck för meteorologen!
Ja lyssna då till slut på ekologen:

När kol, olja, uran börjar tryta i marken
(oljetoppen, toppen, toppen…)
finns enbart kraft kvar att låna till oss ifrån solen.
(Har ni nu hajat fotosyntesen?)
Då måste växter och djur balansera
(… och fortsätter med respirationen…)
Och vi måste lära oss bli en av dem.

Hur länge har vi olja?  När kommer toppen?
Hur länge har vi kol i jordakroppen?
Nu nappar ingen kolja vid havets botten
Det verkar slut på ål! Ingen har fått den.
Vad gör vi?  Vänder blicken mot Fantomen?
Vad gör vi?