Vi tar ett tåg mot en ny stad
Vi har fått nog och jag är glad
Vi byter spår. Vägen är svår. Men…
Vi byter stil. Det går’nte mer att va’ fossil.

Vi ska ha mat odlad i sta’n
Normalt klimat.
Nej tack till Mamma Scan
Ingen olja från Sudan.
Ingen pendling till Paris
Och inget mer Uran.
Nu är det riktig kris

We’ll live a life of green!
En ny ekonomi
som byggs på råg och svin
Ja sån’t som kan förbli
Vi ska ha mer förnöjsamhet
från och med nu
och i all evighet

Du som är ung, det är din tur
Du som är kung blir bifigur
Så kom ihåg vad vi kan få
Nu går ett tåg, hoppa på!

Med lägre fart.
Ett annat mål
siktar vi snart
på hjul av stål
Vi kör på hopp
Det gamla tåget spårar ur och brinner opp.

Så vi byter stil. Det går’nte mer att va’ fossil.
Vi saktar ner. Det går’nte mer att va’ fossil.

mil efter mil efter mil…