(Text: Birgitta Onsell)

Ingen frågade dig om du ville komma hit
Ingen frågade dig: Vilken färg vill du ha?
Svart, gul eller vit?

Ingen frågade dig: lång, lagom eller kort?
Pojke, flicka vilken sort?
Ingen frågade dig: Vem vill du helst bli lik?
Nå’n fattig eller rik?

Ingen frågade dig:
Vill du bli stark och smidig eller sjuk?
Vill du bli hård och kantig eller mjuk?
Nej, det var ingen som frågade.

Men nu är du född och nu är du här
Du måste bara vara just sådan som du är
Du måste väl göra det bästa du kan
och bli en liten människa,

bli levande och sann