En sång om den fiffiga klimatlösningen Avgift och utdelning. Se klimatsvaret.se 1 Man tar en liten, liten avgift på alla CO2-utsläpp Och den får sakta, sakta öka, men på ett förutsägbart sätt Och sen så samlas alla pengar in på ett konto någonstans Och delas ut igen var månad till alla lika i ett land […]